Forordning mm.

Hverdage mellem kl. 6 til 20.

Lørdage mellem kl. 10 og 16.

Søndag og hellidage mellem kl. 10 og 13.

Lyd, støj og stilhed

Vi er omgivet af fred og stilhed. Om sommeren er det dejligt at være i haven, spise ude, grille, sole sig og andet. Men der skal jo også vedligeholdes, græsset skal slås, der skal udføres reparationer og måske skal hækken klippes. Det larmer og kan være irriterende, når man f.eks. sidder ude med hele familien for at spise.

Derfor har vi både nogle skrevne regler og uskrevne normer for, hvordan vi generer hinanden mindst muligt. Dette kan opnås, ved at man udfører nødvendige, men larmende opgaver på hverdage i normal arbejdstid mellem kl. 9 og 17. Dette gælder også, når man hører radio til arbejdet.

Man slår som regel ikke græs i spisetiden, specielt ikke i godt udevejr.

Så vidt muligt så slå græsset på samme tid som andre naboer gør det, så bliver der den samlede gene mindre.

Generelt prøver de fleste at være venlige, fleksible og have tolerance med hinandens udfoldelser. Men ved gentagne gener på uheldige tidspunkter, bliver tolerancen ofte meget mindre. Det skaber dårlig stemning og uvilje fra de omkringboende naboer.

De officielle regler der skal overholdes er at der må kun benyttes motoriserede værktøjer mm. I følgende tidsrum:

Dyr

Du må holde almindelige kæledyr.

I flg. regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold i Gribskov kommune, må man ikke holde svin, kvæg, får, geder, hest og lignende dyr. Byrådet kan dispenserer efter nabohøring, såfremt formålet er afgræsning.

Høns, Haner, Gæs, ænder duer og fugle i voliere er tilladt, såfremt dette ikke giver anledning til begrundet klage.

I flg. mark- og vejfredsloven" er man forpligtet til at holde husdyr på eget område.

På vejen skal hunde føres i snor og efterladenskaber skal fjernes med det samme.

Katte skal holdes på eget område. Dette til trods for kattes strejfende natur i praksis gør det meget vanskeligt.

Er du generet at strejfende katte, er der ting du kan gøre og ting du ikke må gøre.

Du må ikke forvolde skade på dyret. Det er strafbart. Ej heller må man indfange katte i hjemmelavede fælder eller aflive katte.

Beskyt dine børn. Sørg for at der er låg på sandkassen, da det er et yndet sted for dyret at gemme sin afføring. Vær opmærksom på at der også kommer vilde dyr i din have.

Skræm katten med vandslangen. Katte husker bedst ved betingede reflekser; hvis du kan skræmme katten, uden at den opdager at det er dig der fører vandslangen, vil den forbinde fare ved stedet, frem for din tilstedeværelse.

Generelt får man nok det bedste naboskab, ved at accepterer at det ikke er muligt at holde katten på eget område. Men hvis det virkeligt går dig på, er politiet første klageinstans. Men du bør gå i dialog med kattens ejer før du tager dette skridt. Husk at det er i ejerens interesse at i finder en mindelig løsning.

Afbrænding af affald

Det er ikke længere tilladt at afbrænde haveaffald. (St. Hansbål undtaget)

I flg. kommunens affaldsdirektiv skal alt haveaffald bortskaffes via genbrugspladsen.

Rabatten

Rabatter er et færdselsareal, hvor fodgængere kan gå eller træde til side, når biler passerer. På uoplyste veje eller i rabatter med højt græs kan sten være farlige for fodgængere. Rabatter skal endvidere kunne anvendes af kørende til undvigemanøvrer

Ifølge lov om offentlige veje § 102 og Privatvejslovens § 66 er det ulovligt at anbringe faste genstande på vejarealer uden kommunens godkendelse. Dette gælder også store sten i rabatter.

Sten i rabatten kan forårsage skade på såvel mennesker som køretøjer, da de kan være svære at se i mørke og være dækket af højt græs. Sker der uheld på vejarealet, som medfører tab, kan det betyde bøde- og erstatningsansvar.