Vil du ændre noget?

Foreningen lever af og for medlemmerne. Har du en god ide eller er der noget du syntes trænger til at blive gjort i grundejerforeningens regi?

Som udgangspunkt skal du være forberedt på selv af være den udførende kraft. Du vil formegentligt være den der bedst ved hvad resultates skal blive og hvordan vi kommer dertil.

Der er nogle ting du kan gøre for at gøre dit projekt til en succes:

  • Tal med formanden. Han ved måske om der er tidligere erfaringer, hvad der skal til og om der er andre der kunne være interesseret i at deltage. Han kan eventuelt hjælpe dig til at kunne agere på grundejerforeningens vejende i din sag.

  • Snak med dine naboerne og se om du kan finde andre interesserede der kan hjælpe dig.

  • Alle væsentlige projekter skal vedtages på generalforsamlingen i marts. Specielt hvis det koster mere end småpenge. Alle medlemmer kan fremsætte forslag senest 20 dage før generalforsamlingen (se vedtægter)

  • Udarbejd et detaljeret forslag, med pris og leverandør, arbejdsplan eller anden relevant information.

  • Skriv en god begrundelse for at gennemfører dit projekt, som kan give andre lyst til at deltage eller stemme for det. Hvad får alle andre så ud af det? Får alle glæde af det?

  • Overvej om det er en fordel at udarbejde og omdele information eller andet til andre grundejere, specielt hvis det skal vedtages på generalforsamlingen.